Жіночий лікар
Випуск № 1/2024

У НОВОМУ ВИПУСКУ
СВІТЛАНА ЖУК

"ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГЕСТАГЕНІВ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВАГІТНОСТІ: сучасні підходи"


Читати статтю

ВОЛОДИМИР МЕДВЕДЬ

"БЕЗПЕКА МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛІКУВАННЯ — найважливіший пріоритет в акушерстві"


Читати статтю

Alice Hurrell, Louise Webster, Lucy C. Chappell, Andrew H. Shennan

"ВИМІРЮВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ВАГІТНИХ: підводні камені та нові підходи"

Точне визначення артеріального тиску (АТ) відіграє важливу роль при наданні медичної допомоги вагітним. Це проста, економічно ефективна процедура, завдяки якій можна врятувати життя вагітної жінки. Існує низка різних методів вимірювання АТ, зокрема аускультативний метод, застосування автоматизованих осцилометричних пристроїв, методів домашнього, амбулаторного та інвазивного моніторингу. Ртутні сфігмоманометри були вилучені з ужитку через проблеми безпеки та замінені анероїдними (механічними) пристроями, для забезпечення точності яких обов’язковим є регулярне калібрування. Протоколи валідації передбачають розподіл вагітних на три категорії по 15 жінок у кожній: нормотензивна вагітність, гіпертензивна вагітність та прееклампсія. На значення АТ можуть впливати положення жінки, неправильно підібраний розмір манжети, розмова вагітної під час вимірювання АТ, споживання кофеїну, паління та наявність порушень серцевого ритму. Показники АТ варіюють залежно від терміну гестації та етнічної приналежності жінки, порогові значення для різних термінів вагітності не були встановлені. Метою цього огляду є надання оновленої інформації про методи та відповідні пристрої для вимірювання АТ у вагітних, адже точність визначення АТ підвищує результативність прогнозуванням прееклампсії та лікування тяжкої гіпертензії. Обговорено класифікацію гіпертензивних розладів і порогові значення, за яких необхідно розпочинати терапію, а також нові досягнення в цій галузі.
Читати статтю

Г. І. РЕЗНІЧЕНКО

"ЕСТЕТРОЛ (Е4) — естроген без компромісів"

Естрогенний компонент є основним фактором ризику розвитку небажаних явищ під час застосування комбінованих пероральних контрацептивів (КПК). З естрадіолом можуть бути пов’язані наступні ефекти: затримка рідини, вплив на гемостаз, рівні ліпідів, вуглеводів, загального та розрахункового вільного кортизолу, тестостерону (за рахунок підвищення в печінці синтезу транспортних білків цих гормонів). Поява нового естрогену — естетролу в складі КПК є інноваційним рішенням як для лікарів, так і жінок. Естетрол (E4) — єдиний природний, нативний, селективний естроген зі специфічною агоністичною або антагоністичною активністю в тканинах за рахунок особливої взаємодії, переважно з ядерними естрогеновими рецепторами, ніж з мембранними. Коли Естерол (Е4) потрапляє в організм, його ефекти реалізуються без метаболізму в печінці через систему цито хрому Р450, завдяки цьому не спостерігається утворення «активних» метаболітів, які збільшують проліферацію, і не відбувається негативного впливу на геном. Фармакологічні властивості Естетролу роблять його корисним лікарським засобом (Дровеліс) для гормональної терапії та контрацепції.
Читати статтю

О. О. БІЛОДІД

"ГІПЕРАНДРОГЕНІЯ: ризик венозних тромбозів та безпечність гормональної терапії"

Комбіновані пероральні контрацептиви (КПК) застосовують тривало, особливо при синдромі полікістозних яєчників. Тож їхня безпека відіграє головну роль у виборі того чи іншого препарату. Низький ризик тробозів при застосуванні КПК є основним критерієм безпеки їх призначення. У статті представлено результати огляду випадків венозного тромбоемболізму на тлі використання КПК в країнах ЄС. Експерти Європейської агенції з лікарських засобів завершили цей огляд і дійшли висновку, що користь від використання КПК з низьким вмістом етинілестрадіолу (< 50 мкг) вища за ризики настання небажаної вагітності та її наслідків.
Читати статтю

РЕКОМЕНДАЦІЇ Товариства медицини матері і плода (SMFM, 2024)

"Placenta accreta spectrum: контрольний список дій за невідкладних станів, таблиці планових заходів та пакет готовності системи"

Документ, зокрема, містить такі розділи: 1) Контрольний список дій за невідкладних станів при недіагностованих завчасно випадках Placenta accreta spectrum (PAS); 2) Перелік планових заходів в антенатальному періоді; 3) Пакет готовності закладу охорони здоров’я та професійних команд. Обсяг документу - 9 шпальт.
Читати статтю

Класифікація placenta accreta spectrum Міжнародної федерації акушерів та гінекологів (FIGO)

"Класифікація placenta accreta spectrum Міжнародної федерації акушерів та гінекологів (FIGO)"


Читати статтю

НАСТАНОВА Національного інституту здоров’я і медичної допомоги Великобританії (NICE, 2023)

"РАК ЯЄЧНИКІВ: ДІАГНОСТИКА ТА ПЕРВИННЕ ЛІКУВАННЯ "

Документ, зокрема, містить такі розділи: 1) Виявлення раку яєчників на етапі первинної медичної допомоги (поінформованість про симптоми та ознаки, первинна діагностика); 2) Діагностика раку яєчника на етапі вторинної медичної допомоги (використання онкомаркерів, індекс злоякісності, діагностична візуалізація, дослідження тканин); 3) Клінічна тактика за підозри на ранню стадію раку яєчників (стадія I) (системна ретроперитонеальна лімфаденектомія, ад’ювантна системна хіміотерапія); 4) Лікувальна тактика при поширеному раку яєчників (II–IV стадії); 5) Психологічна підтримка жінок із вперше діагностованим раком яєчників. Обсяг документу - 5 шпальт.
Читати статтю

РЕКОМЕНДАЦІЇ Американського Коледжу Акушерів та Гінекологів (ACOG, 2023)

"ГРИП ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ: ПРОФІЛАКТИКА І ЛІКУВАННЯ"

Документ, зокрема, містить такі розділи: 1) Вакцинація проти грипу; 2) Діагностика респіраторної інфекції під час вагітності; 3) Лікування респіраторних інфекцій під час вагітності; 4) Постконтактна медикаментозна профілактика грипу. Обсяг документу - 5 шпальт.
Читати статтю

РЕКОМЕНДАЦІЇ Товариства медицини матері і плода (SMFM, 2023)

"ТРАНСАБДОМІНАЛЬНИЙ СЕРКЛЯЖ"

Документ, зокрема, містить такі розділи: 1) Вступ; 2) Показання для виконання трансабдомінального серкляжу (ТАС); 3) Процедура виконання ТАС; 4) Ідеальний термін для виконання ТАС; 5) Тактика ведення вагітності за ТАС in situ. Обсяг документу - 7 шпальт.
Читати статтю

РЕКОМЕНДАЦІЇ Товариства медицини матері і плода (SMFM, 2023)

"КОНТРОЛЬНІ СПИСКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ТРАНСАБДОМІНАЛЬНОГО СЕРКЛЯЖУ "

Документ узагальнює рекомендації з відбору, консультування та тактики ведення пацієнток, яким показане виконання трансабдомінального серкляжу, у 2-х простих контрольних списках обсягом 1 сторінка, один з яких призначений для працівників закладу первинної акушерської допомоги, а інший для фахівців з питань медицини матері та плода або спеціалістів з виконання трансабдомінального серкляжу. Крім того, цей документ містить зразки шаблонів медичної документації, щоб задокументувати результати консультування та отримання інформованої згоди перед виконанням процедури. Обсяг докумета 5 шпальт.
Читати статтю

НАЙПОПУЛЯРНІШІ СТАТТІ
НАСТАНОВА Національного інституту здоров’я і вдосконалення медичної допомоги Великобританії

"ІНДУКЦІЯ ПОЛОГІВ"

Документ, зокрема, містить такі розділи: 1) інформування та прийняття рішень; 2) індукція пологів за різних клінічних ситуацій: термін вагітності більше 41 тижня; передчасний розрив плодових оболонок; допологовий розрив плодових оболонок при доношеній вагітності; кесарів розтин в анамнезі; індукція пологів на вимогу жінки; тазове передлежання; затримка росту плода; підозра на макросомію плода; стрімкі пологи в анамнезі; внутрішньоутробна загибель плода; 3) методи індукції пологів; 4) методи, не рекомендовані для індукції пологів; 5) клінічна оцінка, моніторинг стану, знеболення; 6) індукція пологів в амбулаторних умовах; 7) профілактика та лікування ускладнень. Обсяг документу - 14 шпальт.
Читати статтю

МІЖНАРОДНА НАСТАНОВА, 2023

"ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ ПОЛІКІСТОЗНИХ ЯЄЧНИКІВ "

Документ, зокрема, містить такі розділи: 1) Скринінг, діагностика та оцінка ризиків на різних етапах життя жінки (нерегулярний менструальний цикл та овуляторна дисфункція, біохімічна і клінічна гіперандрогенія, УЗД та морфологія полікістозних яєчників, антимюллеровий гормон у діагностиці СПКЯ, етнічна різноманітність, менопауза, ризик серцево-судинних захворювань, порушення толерантності до глюкози та ризик діабету 2 типу, тестування на глікемію, синдром обструктивного апное уві сні, гіперплазія та рак ендометрію); 2) Поширеність, скринінг, тактика ведення і моделі надання допомоги жінкам за навності психологічних змін (якість життя, депресія та тривожні розлади, психосексуальна функція, розлади харчової поведінки); 3) Спосіб життя; 4) Лікувальні стратегії не пов’язані з питаннями фертильності; 5) Діагностика та лікування непліддя. Обсяг документу - 20 шпальт.
Читати статтю

НАСТАНОВА Департаменту охорони здоров’я і соціальних служб Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) США «Лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом» (витяг)

"БАКТЕРІАЛЬНИЙ ВАГІНОЗ, ТРИХОМОНІАЗ, ВУЛЬВОВАГІНАЛЬНИЙ КАНДИДОЗ (Захворювання, що супроводжуються свербежем, відчуттям печіння, подразненням, неприємним запахом виділень зі статевих органів)"

Документ, зокрема, містить такі розділи: 1) бактеріальний вагіноз (діагностика, лікування, подальше спостереження, тактика ведення сексуальних партнерів, особливі стани: алергія на лікарські засоби, вагіність, ВІЛ); 2) трихомоніаз (діагностика, лікування, подальше спостереження, тактика ведення сексуальних партнерів, рецидивуючий трихомоніаз, особливі стани: алергія на лікарські засоби, вагіність, ВІЛ); 3) вульвовагінальний кандидоз (неускладнений та ускладнений). Обсяг документу - 12 шпальт.
Читати статтю

НАСТАНОВА Національного інституту здоров’я і вдосконалення медичної допомоги Великобританії (NICE)

"МОНІТОРИНГ СТАНУ ПЛОДА ПІД ЧАС ПОЛОГІВ"

Документ, зокрема, містить такі розділи: 1) Інформування та прийняття рішень; 2) Методи моніторингу стану плода під час пологів; 3) Показання до безперервного КТГ-моніторингу під час пологів; 4) Використання кардіотокографії для моніторингу стану плода під час пологів; 5) Прийняття рішень щодо тактики ведення пологів на основі інтерпретації результатів КТГ; 6) Стимуляція шкіри голівки плода; 7) Відбір зразків крові плода; 8) Документування результатів кардіотокографії. Обсяг документу - 12 шпальт.
Читати статтю

НАСТАНОВА Королівського Коледжу Акушерів та Гінекологів Великобританії (RCOG)

"ВНУТРІШНЬОПЕЧІНКОВИЙ ХОЛЕСТАЗ ВАГІТНИХ"

Документ, зокрема, містить такі розділи: 1) Діагностика внутрішньопечінкового холестазу вагітних (ВПХВ); 2) Материнські та перинатальні ризики; 3) Моніторинг стану жінок з ВПХВ; 4) Роль медикаментозного лікування ВПХВ; 5) Терміни і способи розродження; 6) Контроль стану жінок після завершення вагітності. Обсяг документу - 17 шпальт.
Читати статтю

НАСТАНОВА Королівського Коледжу Акушерів та Гінекологів Великобританії

"ЦЕРВІКАЛЬНИЙ СЕРКЛЯЖ "

Документ, зокрема, містить такі розділи: 1) цервікальний серкляж за анамнестичними показаннями; 2) цервікальний серкляж на основі даних ультрасонографії; 3) доцільність цервікального серкляжу серед будь-яких інших груп жінок з підвищеним ризиком передчасних пологів (багатоплідна вагітність; оперована шийка матки, травми шийки матки та аномалії будови матки; жінки з підвищеним індексом маси тіла); 4) цервікальний серкляж: трансабдомінальний доступ; 5) екстрений цервікальний серкляж; 6) передопераційний період; 7) здійснення втручання; 8) ад’ювантна терапія; 9) видалення шва. Обсяг документу - 20 шпальт.
Читати статтю

Настанова Департаменту охорони здоров’я і соціальних служб Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC)

"ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ. ХЛАМІДІЙНА ІНФЕКЦІЯ"

Документ, зокрема, містить такі розділи: 1) хламідійна інфекція у підлітків і дорослих; 2) хламідійна інфекція у новонароджених; 3) хламідійна інфекція у дітей. Обсяг документу - 6 шпальт.
Читати статтю

НАСТАНОВА Національного інституту здоров’я і вдосконалення медичної допомоги Великобританії

"ПЕРЕДЧАСНІ ПОЛОГИ"

Документ, зокрема, містить такі розділи: 1) допомога жінкам з ризиком передчасних пологів (профілактичне застосування вагінального прогестерону та серкляж шийки матки; діагностика передчасного розриву плодових оболонок (ПРПО); антибіотико-профілактика в антенатальному періоді у жінок з ПРПО; екстрений серкляж шийки матки); 2) допомога жінкам за підозри або наявності передчасної пологової діяльності (діагностика передчасних пологів у жінок з цілими плодовими оболонками; токоліз; застосування кортикостероїдів; застосування сульфату магнію з метою нейропротекції; моніторинг стану плода; спосіб розродження). Обсяг документу - 11 шпальт.
Читати статтю


Жіночий лікар © 2005-2024
Видається за сприяння ГС “Українська Медична Спілка”
Реєстраційне свідоцтво КВ №9559 від 27.01.2005
Угода користувача

Варіанти оплати на сайті
Телефон: (067) 214-51-66
E-mail: mail@doctor-z.com.ua
м.Київ 03150 а/с 333, вул. Предславинська 28