Жіночий лікар
Випуск № 5/2023

У НОВОМУ ВИПУСКУ
С. І. Жук

"ЕСТЕТРОЛ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ В СІМЕЙСТВІ ЕСТРОГЕНІВ "

Естетрол (E4) — інноваційний стероїдний гормон виключно ембріонального походження, на який покладають великі надії в гінекології (менопаузальна гормональна терапія, контрацепція, естрогени) та онкології. Е4 синтезується лише під час вагітності та потрапляє в кровообіг матері через плаценту. Його концентрація в материнській плазмі збільшується під час гестації, досягаючи максимуму до кінця вагітності (≥ 1 нг/мл). Наразі фізіологічна функція Е4 під час вагітності невідома. Е4 має унікальні фармакологічні характеристики, які відрізняють його від інших естрогенів. Естетрол належить до нової групи — природній естроген із селективною активністю в тканинах (NEST). Е4 може впливати на різні тканини організму через його агоністичну або антагоністичну активність на естрогенові рецептори. Фармакологічні властивості Е4 роблять його корисним лікарським засобом для гормональної терапії та контра цепції. Окремий напрям — це застосування Е4 в онкології. Щороку будуть з’являтись нові результати досліджень з вивчення різних ефектів тривалого застосування Е4 та Е4-вмісних препаратів. Останніми роками на основі нових даних спостерігається відродження доклінічних та клінічних досліджень, які спрямовані на вивчення потенціалу Е4 для терапевтичного застосування у жінок, оскільки вплив Е4 в значних кількостях як на плід чоловічої, так і жіночої статі демонструє високий профіль безпеки.
Читати статтю

Н. Ю. Резніченко, Г. І. Резніченко

"Ефективність лікування хворих на вульгарні акне із застосуванням хлормадинону ацетату, спіронолактону та комбінації міоінозитолу з фолієвою кислотою"

Проблема акне обумовлена особливостями клінічного перебігу з частими загостреннями після нетривалої ремісії, схильністю до рецидивів, стійким хронічним перебігом і резистентністю до терапії, що призводить до розвитку психоемоційних порушень та соціальної дезадаптації. Патологічні зміни зовнішності, часті рецидиви, стійкий хронічний перебіг даних захворювань знижують дієздатність хворих, чинять негативний вплив на психоемоційний стан, сприяють розвитку тривожності, депресії, низької самооцінки, соціальної дезадаптації та навіть виникненню суїцидальних думок. У статті представлено результати лікування жінок з акне і себорейним дерматитом препаратами Белара, Ріхтер ЦиклоБаланс та Верошпірон у порівнянні з традиційною терапією.
Читати статтю

МІЖНАРОДНА НАСТАНОВА, 2023

"ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ ПОЛІКІСТОЗНИХ ЯЄЧНИКІВ "

Документ, зокрема, містить такі розділи: 1) Скринінг, діагностика та оцінка ризиків на різних етапах життя жінки (нерегулярний менструальний цикл та овуляторна дисфункція, біохімічна і клінічна гіперандрогенія, УЗД та морфологія полікістозних яєчників, антимюллеровий гормон у діагностиці СПКЯ, етнічна різноманітність, менопауза, ризик серцево-судинних захворювань, порушення толерантності до глюкози та ризик діабету 2 типу, тестування на глікемію, синдром обструктивного апное уві сні, гіперплазія та рак ендометрію); 2) Поширеність, скринінг, тактика ведення і моделі надання допомоги жінкам за навності психологічних змін (якість життя, депресія та тривожні розлади, психосексуальна функція, розлади харчової поведінки); 3) Спосіб життя; 4) Лікувальні стратегії не пов’язані з питаннями фертильності; 5) Діагностика та лікування непліддя. Обсяг документу - 20 шпальт.
Читати статтю

Клінічний консенсус Американського коледжу акушерів та гінекологів (ACOG)

"ІНФЕКЦІЇ СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ У ВАГІТНИХ "

Документ, зокрема, містить такі розділи: 1) Загальні дані (актуальність, епідеміологія); 2) Безсимптомна бактеріурія (діагностика, лікування); 3) Гострий цистит (діагностика, лікування); 4) Пієлонефрит (діагностика, лікування). Обсяг документу - 9 шпальт.
Читати статтю

Настанова Департаменту охорони здоров’я і соціальних служб Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC) "Лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом" (витяг)

"СИФІЛІС"

Документ, зокрема, містить такі розділи: 1) Діагностика; 2) Лікування; 3) Первинний і вторинний сифіліс; 4) Латентний сифіліс; 5) Третинний сифіліс; 6) Нейросифіліс, сифілітичне ураження очей та отосифіліс; 7) Сифіліс і вагітність; 8) Вроджений сифіліс. Обсяг документу - 14 шпальт.
Читати статтю

Спеціальна заява Товариства медицини матері та плода (SMFM)

"КОГНІТИВНІ СПОТВОРЕННЯ ТА МЕДИЧНІ ПОМИЛКИ В АКУШЕРСТВІ — ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ"

Документ, зокрема, містить такі розділи: 1) Вплив когнітивних спотворень на прийняття рішень; 2) Приклади когнітивних викривлень; 3) Стратегії та інструменти усунення когнітивних спотворень. Обсяг документу - 8 шпальт.
Читати статтю

НАЙПОПУЛЯРНІШІ СТАТТІ
НАСТАНОВА Національного інституту здоров’я і вдосконалення медичної допомоги Великобританії

"ІНДУКЦІЯ ПОЛОГІВ"

Документ, зокрема, містить такі розділи: 1) інформування та прийняття рішень; 2) індукція пологів за різних клінічних ситуацій: термін вагітності більше 41 тижня; передчасний розрив плодових оболонок; допологовий розрив плодових оболонок при доношеній вагітності; кесарів розтин в анамнезі; індукція пологів на вимогу жінки; тазове передлежання; затримка росту плода; підозра на макросомію плода; стрімкі пологи в анамнезі; внутрішньоутробна загибель плода; 3) методи індукції пологів; 4) методи, не рекомендовані для індукції пологів; 5) клінічна оцінка, моніторинг стану, знеболення; 6) індукція пологів в амбулаторних умовах; 7) профілактика та лікування ускладнень. Обсяг документу - 14 шпальт.
Читати статтю

НАСТАНОВА Національного інституту здоров’я і вдосконалення медичної допомоги Великобританії (NICE)

"МОНІТОРИНГ СТАНУ ПЛОДА ПІД ЧАС ПОЛОГІВ"

Документ, зокрема, містить такі розділи: 1) Інформування та прийняття рішень; 2) Методи моніторингу стану плода під час пологів; 3) Показання до безперервного КТГ-моніторингу під час пологів; 4) Використання кардіотокографії для моніторингу стану плода під час пологів; 5) Прийняття рішень щодо тактики ведення пологів на основі інтерпретації результатів КТГ; 6) Стимуляція шкіри голівки плода; 7) Відбір зразків крові плода; 8) Документування результатів кардіотокографії. Обсяг документу - 12 шпальт.
Читати статтю

НАСТАНОВА Департаменту охорони здоров’я і соціальних служб Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) США «Лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом» (витяг)

"БАКТЕРІАЛЬНИЙ ВАГІНОЗ, ТРИХОМОНІАЗ, ВУЛЬВОВАГІНАЛЬНИЙ КАНДИДОЗ (Захворювання, що супроводжуються свербежем, відчуттям печіння, подразненням, неприємним запахом виділень зі статевих органів)"

Документ, зокрема, містить такі розділи: 1) бактеріальний вагіноз (діагностика, лікування, подальше спостереження, тактика ведення сексуальних партнерів, особливі стани: алергія на лікарські засоби, вагіність, ВІЛ); 2) трихомоніаз (діагностика, лікування, подальше спостереження, тактика ведення сексуальних партнерів, рецидивуючий трихомоніаз, особливі стани: алергія на лікарські засоби, вагіність, ВІЛ); 3) вульвовагінальний кандидоз (неускладнений та ускладнений). Обсяг документу - 12 шпальт.
Читати статтю

НАСТАНОВА Королівського Коледжу Акушерів та Гінекологів Великобританії (RCOG)

"ВНУТРІШНЬОПЕЧІНКОВИЙ ХОЛЕСТАЗ ВАГІТНИХ"

Документ, зокрема, містить такі розділи: 1) Діагностика внутрішньопечінкового холестазу вагітних (ВПХВ); 2) Материнські та перинатальні ризики; 3) Моніторинг стану жінок з ВПХВ; 4) Роль медикаментозного лікування ВПХВ; 5) Терміни і способи розродження; 6) Контроль стану жінок після завершення вагітності. Обсяг документу - 17 шпальт.
Читати статтю

Настанова Департаменту охорони здоров’я і соціальних служб Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC)

"ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ. ХЛАМІДІЙНА ІНФЕКЦІЯ"

Документ, зокрема, містить такі розділи: 1) хламідійна інфекція у підлітків і дорослих; 2) хламідійна інфекція у новонароджених; 3) хламідійна інфекція у дітей. Обсяг документу - 6 шпальт.
Читати статтю

НАСТАНОВА Королівського Коледжу Акушерів та Гінекологів Великобританії

"ЦЕРВІКАЛЬНИЙ СЕРКЛЯЖ "

Документ, зокрема, містить такі розділи: 1) цервікальний серкляж за анамнестичними показаннями; 2) цервікальний серкляж на основі даних ультрасонографії; 3) доцільність цервікального серкляжу серед будь-яких інших груп жінок з підвищеним ризиком передчасних пологів (багатоплідна вагітність; оперована шийка матки, травми шийки матки та аномалії будови матки; жінки з підвищеним індексом маси тіла); 4) цервікальний серкляж: трансабдомінальний доступ; 5) екстрений цервікальний серкляж; 6) передопераційний період; 7) здійснення втручання; 8) ад’ювантна терапія; 9) видалення шва. Обсяг документу - 20 шпальт.
Читати статтю

НАСТАНОВА Національного інституту здоров’я і вдосконалення медичної допомоги Великобританії

"ПЕРЕДЧАСНІ ПОЛОГИ"

Документ, зокрема, містить такі розділи: 1) допомога жінкам з ризиком передчасних пологів (профілактичне застосування вагінального прогестерону та серкляж шийки матки; діагностика передчасного розриву плодових оболонок (ПРПО); антибіотико-профілактика в антенатальному періоді у жінок з ПРПО; екстрений серкляж шийки матки); 2) допомога жінкам за підозри або наявності передчасної пологової діяльності (діагностика передчасних пологів у жінок з цілими плодовими оболонками; токоліз; застосування кортикостероїдів; застосування сульфату магнію з метою нейропротекції; моніторинг стану плода; спосіб розродження). Обсяг документу - 11 шпальт.
Читати статтю

Настанова Королівського коледжу акушерів та гінекологів Великобританії

"АМНІОЦЕНТЕЗ І БІОПСІЯ ВОРСИН ХОРІОНА "

Документ, зокрема, містить такі розділи: 1) організація допомоги при проведенні амніоцентезу та біопсії ворсин хоріона (БВХ); 2) ризики інвазивного тестування; 3) строки проведення амніоцентезу і БВХ; 4) амніоцентез і БВХ при багатоплідній вагітності; 5) роль амніоцентезу в ІІІ триместрі вагітності. Обсяг документу - 9 шпальт.
Читати статтю


Жіночий лікар © 2005-2023
Видається за сприяння ГС “Українська Медична Спілка”
Реєстраційне свідоцтво КВ №9559 від 27.01.2005
Угода користувача

Варіанти оплати на сайті
Телефон: (067) 214-51-66
E-mail: mail@doctor-z.com.ua
м.Київ 03150 а/с 333, вул. Предславинська 28